الیاف

p 

ICT Canada

Elasto Plastic Concrete

شماره ثبت اختراع:61334

تاریخ:1388/7/18

الیاف آجدار پلیمری ماکرو سازه ای جایگزین فولاد حرارتی MFRC محصول مشترک ایران و کانادا

اطلاعات فنی:   Elasto Plastic Concrete

الیاف پلیمری ماکروسازه ای آجدار در بتن شکل پذیر قابل ارتجاع بجای توری فلزی یا الیاف فولادی به بتن و شات کریت

اضافه میگردد.

مواد اصلی فایبر پلی پروپیلن (پلی الفین) خالص با مقاومت کششی 500 مگا پاسگال میباشد. شکل آج بی نظیر هر

فایبر گیرداری محکمی در بتن ایجاد میکند. الیاف MFRC  را میتوان در هر زمـانی در حـال اجرا به بتن ساز

، تراک میکسرو بتن آمـادهاضـافه کرد. میـزان مصـرف الیـاف MFRC بستگی به نیازمندیهای پروژه داشته و

میتوان بمقدار 9 – 2کیلوگرم در مترمکعب بتن استفاده کرد.

مزایای الیاف پلیمری  MFRC :

     قیمت ارزان

افزایش مقاومت کششی و برشی و خمشی در بتن

زنگ نمیزند ومقاوم دربرابر خوردگی

پیشگیری از ایجاد ترک در بتن

افزایش دوام بتن درمقابل خستگی 

افزایش مقاومت در مقابل ضربه

افزایش مقاومت دربرابر تنشهای ناشی از چروک خوردگی بتن

افزایش پایداری بتن در اثر آتش- شوک حرارتی و انفجار

پایداری و جذب انرژی خمشی در طولانی مدت

افزایش مقاومت بتن درمقابل نیروی زلزله و بارهای زنده

1233

موارد کاربرد الیاف پلیمری  MFRC:

ترمیم سازه ها – بتن پاششی – گذرگاههای فرودگاه – ورزشگاهها – سرریز سدها – تقویت زمین – معادن – پوشش

تونل TBM ترمیم و تعمیر سازه های دریایی – منهول – کانال – لوله های بتنی – اسکله – دیوارهـای برگشت –

تثبیت خـاک -تزریق حفره هایزیرزمین – تدابیر زلزله – پوشش های کانال –  استحکام رامپ –  استخرها –

مخازن- سقف های مسکونی – پیادهرو –  مسیر هایعبور و مرور صنعتی و تجاری – پارکینگ – حمل و نقل –

قطعات پیش ساخته – تاسیسات شیمیایی – و غیره

 p1  p2
p4  p3
 p5

نتایج تست خمش علم و صنعت

تست دانشگاه خواجه نصیر

pdf دریافت فایل  عرشه فولادی

 

لینک مربوط به مقالات الیاف:

مقاله الیاف 

مقاله لاتین

?