علاج بخشی سدها

DSC00952

 

۱- فعالیت شرکت مهندسی سازه بتن خاور میانه (سهامی خاص) در زمینه علاج بخشی سدها و مخازن بوده و بخش تحقیق و توسعه

این شرکت در زمینه های زیر فعال میباشد :

۱- ترمیم ترکهای بدنه سد و ترمیم سر ریز در اثر کاویتاسیون.

۲- سرویس ، نگهداری و آببند کردن سدها.

۳- تولید و اجرای مصالح نوین،بتن فرم پذیر ،بتن هوشمند، بتن الیافی و بتن و ملات مورد مصرف در زیر آب (ضد

آبشویی) پودر سخت کننده بتن و ……

5- خدمات فنی و مهندسی سدها و منابع آب.

?