زایپکس

xypex2

www.xypex.com                                        شرکت مهندسی سازه بتن خاورمیانه نماینده انحصاری زایپکس کانادا در ایران

تولیدات شرکت کانادایی زایپکس(xypex Canada)  اختراع و محصول کشور کانادا بوده و این تولیدات با ساختمان بلورین در منافذ ترکها و لوله های موئین نفوذ کرده و سازه های بتنی قدیمی و جدید را برای همیشه  آب بند و در مقابل مواد شیمیایی محافظت و یا سازه های بتنی  آسیب دیده را می توان با Xypex  باز سازی کرد.

Xypex در بیش از 70 کشور دنیا در پروژه های ساختمان های مسکونی ، تجاری ، ورزشی، صنعتی ، پلها ، تونلها مترو، لوله های بتنی آب و فاضلاب ، تصفیه خانه ها ، بناهای تاریخی ، منابع آب، کانال های بتنی، استخرها،گالری ها سد ها، سرریز سدها، سکوهای دریایی بتنی، منابع نفتی و سوخت، شات کریت و کلیه سازه های بتنی قدیمی و جدید استفاده می گردد.

با نفوذ کریستالی مواد Xypex  سازه های بتنی آب بند و در مقابل مواد شیمیایی محافظت نموده و سازه های بتنی آسیب دیده را نیز می توان با Xypex  ترمیم کرد.

مواد Xypex  با نفوذ کریستالی مقاومت بتن را حداقل  14 درصد افزایش داده و تمام ترکهای زیر  400 میکرون موجود در بتن به وسیله نفوذ کریستالی ترمیم می گردد و مقاومت سازه را در مقابل سایش و بار ترافیکی سنگین افزایش می دهد.

Xypex با ساختمان بلورین از فولاد سازه های بتنی در مقابل خوردگی محافظت می کند و به صورت مقطعی از درجه حرارت -185 تا +1530 درجه سانتیگراد کاملا مقاوم می باشد .

مواد  Xypex  از لحاظ زیست محیطی هیچگونه آلودگی  ندارد و یک جسم طبیعی بوده و برای آب آشامیدنی و سیلو های مواد غذایی آزمایش شده و مشکلی ندارد.

pdf دریافت فایل

 10

pdf دریافت فایل

 1

pdf دریافت فایل

 2

pdf دریافت فایل

 3

pdf دریافت فایل

4

pdf دریافت فایل

1.1

pdf دریافت فایل

 6

pdf دریافت فایل

7

pdf دریافت فایل

 1.2

pdf دریافت فایل

 1.3

pdf دریافت فایل  1.4
pdf دریافت فایل  1.5
pdf دریافت فایل  1.6
pdf دریافت فایل  1.7
pdf دریافت فایل 5
pdf دریافت فایل 8
pdf دریافت فایل 9
pdf دریافت فایل  1.8
pdf دریافت فایل 1.9
word دریافت فایل  1.10
word دریافت فایل 1.11
word دریافت فایل  1.12
pdf دریافت فایل  جواب پژوهشگاه صنعت نفت

:کاتالوگ های زایپکس

?